ClaroRead Anywhere

Endast för medlemmar.

ClaroRead Anywhere är en tjänst som är gratis för alla Dyslexiförbundet FMLS medlemmar.

På den här sidan skriver vi om ClaroRead Anywhere. Det kommer synas för alla, oavsett om man är inloggad eller inte.

Du måste först logga in på Svensk Talteknologi för att komma åt ClaroRead Anywhere.

För att logga in skriver du in det medlemsnummer som står på den tryckta tidningen och ditt postnummer som lösenord. Du kan även att logga in genom att klicka på Logga in högst upp i menyn.

Om du får problem med att logga in kan du skriva ett e-post till inloggning@dyslexi.org så hjälper vi dig att ta reda på vad som är fel.

Ange ditt medlemsnummer.
Ange ditt postnummer.