Externa nyheter

10 mars 2016
Hon ser sina styrkor
Sverigesradio

Artisten Elliphant, Ellinor Olovsdotter, fick diagnosen ADD och dyslexi och plötsligt fick den inre oron och ständiga rastlösheten en förklaring. Det var en lättnad, tycker hon, även om hon fick diagnosen alldeles för sent i livet.

4 mars 2016
Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens vitesföreläggande
Lärarnas tidning

Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens vitesföreläggande mot Vintertullsskolan, en skola som riktar sig mot elever med omfattande behov av särskilt stöd. Vitesföreläggandet är inte tillräckligt tydligt, bedömer rätten.

4 mars 2016
Inkludering en investering
Lärarnas tidning

Det brådskar att bygga den goda skolan för alla, skriver Ann-Kristin Sandberg, ordförande i Attention.

3 mars 2016
Grattis till Lika villkorspriset!
Uppsala universitet

Dyslexiförening FMLS vid Uppsala universitet har fått Uppsala universitets Lika villkorspris. Grattis säger vi på förbundet!

29 februari 2016
Läsning även på anstalt
Svenska Dagbladet

När UR satsar på läsförståelse beger man sig till kriminalvårdsanstalter som Hall, Hinseberg och Färingsö för att prata med internerna. Den nya serien "Min livstid" ska visa hur viktig läsförmågan är, både för den personliga utvecklingen och för att ...

25 februari 2016
Lärare och skolhälsovård samarbetar inte
Skolvärlden

40 procent av Sveriges skolor brister i att anpassa undervisningen och i att ge särskilt stöd till eleverna. Ofta beror det på dåligt samarbete ute på skolorna.

23 februari 2016
Rörelse behövs för att minnas
Special Nest

Barn med adhd blir ofta tillsagda att sitta still i klassrummet. Men kanske är uppmaningen inte bara svår att följa, utan dessutom dålig för inlärningen. I en ny studie visades att ju större krav som ställdes på arbetsminnet, desto mer skruvade de på sig.

17 februari 2016
Språkutvecklande ämnesundervisning
Skånska Dagbladet

Med tydligt fokus på språket har läsförståelsen tagit ett kliv framåt på Mackleanskolan. – Kunskap visar man ofta genom språket. Men har man inte språket kan man inte visa och uttrycka vad man kan, säger Emma Björemark, lärare i engelska och svenska.

15 februari 2016
Studiepaket för vuxenutbildningen
SPSM

Vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att utbilda sig som andra medborgare. Ändå är många vuxenutbildningar otillgängliga. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett webbaserat studiepaket

12 februari 2016
Mindre tillgänglighet, mer universell design
Dagens samhälle

Tillgänglighet är ett oerhört viktigt medel, men den är inte ett mål i sig och kan inte på egen hand leda fram till det inkluderande hållbara samhället. Istället är det dags att vi riktar in oss på satsningar på universell design, som ett bättre sätt att

Sidor