Styrelsen

Distrikt Skåne har haft årsmöte den 17 april 2016. Styrelse och ersättare omvaldes enhälligt enligt valberedningens förslag. 

Förtroendevalda vid årsmötet 2016-04-17.

Styrelse:

Ordförande: Ingrid Andersson (ledamot i förbundets valberedning)
Vice ordförand: Ann Byrhult-Pålsson (ledamot i Förbundsrådet)
Kassör: Stellan Johansson
Ledamot: Lars Eric Nilsson (sekr)
Ledamot: Ingeborg Balhuzien
Ledamot: Eva von Bahr
Ledamot: Mikael Lundahl (suppleant i Förbundsrådet)

Ersättare 1: Johan Sallby
Ersättare 2: Ingalill Sjunnesson
Ersättare 3: Eva Glentoft
Ersättare 4: Lise-Lotte Nilsson
Ersättare 5: Catharina Åkerman
Ersättare 6: Kjerstin Ulfvik-Jonsson
Ersättare 7: Claudia Sallby

Studieorganisatör: Catharina Åkerman

Ungdomsansvarig: Johan Sallby

Webbansvarig: Lars Eric Nilsson

Medlemsregisteransvarig: Lars Eric Nilsson

Revisor: Jörgen Palm & Lena Franzén
vice revisor: Aase Jönsson & Rikard Ohlsson

Valberedning:
Sammank. Bo G. Jönsson, NV-Skåne
Dennis Krisby, Malmö
Joakim Upsäll-Sjögren, Helsingborg/Höganäs
Stefan Rosén, Hässleholm
 

Nedanförl kan du ladda ner dokument från årsmötet 2016.

Där finns också en blankett för ansökning av reseresättning.
samt en brevmall.

 

Ämnen

Bifogat material

Microsoft Office document icon brevmall_skanelan.doc
Microsoft Office document icon skane_lan_reserakning.doc
PDF icon protokoll_ver.2_arsmote_sd_2016-04-17-just.pdf
PDF icon verksamhetsberattelse_for_2015_sd_foto.pdf
PDF icon verksamhetsplan_skane_2016.pdf
PDF icon verksamhetsberattelse_skane_unga_2015_ver.2.pdf